தாலாட்டுப் பாடித் தாயாக மாறி..

March 25, 2009 at 12:49 pm | Posted in Uncategorized | Leave a comment

இணையத்தில் எல்லை இததான் என எவராலும் வரையறுத்தவிட முடியாது விரிந்து கிடக்கிறது. என்ன வேண்டுமோ.. கிடைக்கும் எனச் சொல்லும் வகையில், எல்லாமே கிடைக்கும். தேடலும். திறமையும், முயற்சியும் இருந்துவிட்டால் போதும், தேவையான விடயத்தைத் தேடி எடுத்துவிடலாம் என்கிறார்கள் பயனாளர்கள்.

 

தமிழர் பாரம்பரியத்தில், தாயின் பரிவைக் குழந்தைக்குச் சொரிந்து தருவது தாலாட்டுப் பாடல்கள். தாயின் மகிழ்வு, துயரம், இரக்கம், ஏக்கம், எனும் உணர்வுகளைக் குழந்தைக்கு இசைவழித் தருவது தாலாட்டுப் பாடல்கள்.இறைவனைக் குழந்தையாகக் பாவனைசெய்து பக்தி செலுத்திய ஆன்மீகவாதிகளும், தங்கள் உணர்வின் பாடுகளை, தாலாட்டுப் பாடல்களாக, பாசுரங்களாகத் தந்துள்ளார்கள். இப்பாடல்களைப் பாடுவதும், பாடிக் கேட்பதுவும் ஒரு சுகமான அனுபவம்.

 

மாறிவரும் விசை உலகில் மறக்கப்பட்டுப் பொகும் ஒரு இசை அனுபவத்தை, இணையத்தில் எழுத்துக்களாகப் பதிவு செய்கின்றார் மீனாமுத்து தனது தாலாட்டு வலைப்பதிவில். அருகிப்போகும் கிராமியக் கலையிசையாகவும்  சொல்லக் கூடிய தாலாட்டுப் பாடல்கள் பலவற்றையும், தேடியெடுத்துப் பதிவு செய்திருக்கின்றார் மீனாமுத்து. அவரது முயற்சியில் பதியப்பட்டிருக்கும் பாடல்களைத் தாலாட்டு வலைப்பதிவில் சென்று பாடிப்பாருங்கள். தாயாக உணர்வீர்கள்….

Advertisements

Leave a Comment »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.

%d bloggers like this: