மற்றும் ஒரு பயனுள்ள website

March 18, 2009 at 4:13 pm | Posted in Elay's Tamil Posts | Leave a comment

tinypastelogoMSN மற்றும் Google talk  Messenger மூலம் தகவல்கள் பரிமாறும்போது, மிக நீண்ட சொற்றொடர் அல்லது கட்டுரைகளை  (Text Only) முழுவதையும் ஒரே தடவையில் அனுப்பமுடியாது. பகுதி பகுதியாக தான் அனுப்பமுடியும். Messanger இல் இருக்கும் இவ்வளவு சொற்கள்தான் அனுப்ப முடியும் என்ற கட்டுப்பாடே இதற்கு காரணமாகும். இதற்கு பதிலாக சொற்றொடர் அல்லது கட்டுரைகளை அனைத்தையும் ஒரு இடத்தில் ஒரே தடவையில் படியெடுத்து ஒரு URL முகவரியாக அனுப்பினால் எப்படி இருக்கும்? இது tinypaste.com மூலம் சாத்தியமாகிறது. நீங்கள் அனுப்ப வேண்டிய மிக நீண்ட சொற்றொடர் அல்லது கட்டுரைகளை பிரதி செய்து இந்தளத்தில் பதிவு செய்து அனுப்பியதும் http://tinypaste.com/e3961 போன்ற ஒரு முகவரி தரப்படும் அதை நீங்கள் யாருடனும் இலகுவாக பரிமாறி கொள்ளலாம்.

எச்சரிக்கை : இந்த முகவரியை யாரும் பார்க்காலம் அதனால் உங்கள் பாஸ்வேட் கிரடிட் காட் எண் போன்றவற்றை பதிவு செய்ய வேண்டாம்.

tinypaste

Advertisements

Leave a Comment »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.

%d bloggers like this: